Bjar przedstawia :"Cmentarze Piotrkowa Trybunalskiego"

(kolejność opisów zgodna z kolejnością zdjęć)

CMENTARZ PRAWOSŁAWNY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM :
- Pomnik nagrobny Emilii Zommer zmarłej w 1899 r.
- Pomnik nagrobny kapitana 27 Witebskiego Pułku Piechoty zmarłego w 1893 r.
- Inskrypcje na tym pomniku
- Pomnik Generałmajora Iwana Drozdowa zmarłego w 1885 r.
- Pomnik Andrieja Triedjakowskiego zmarłego w 1888 r.
- Metalowa ,niestety zdewastowana kapliczka na Cmentarzu Prawosławnym
- Pomnik Mikołaja Kołogriwowa,pułkownika w stanie spoczynku 38 Tobolskiego Pułku Piechoty zmarłego w 1898r.
- Inskrypcje na tym pomniku
- Pomnik Kapitoliny Bukasowej ,żony oficera 28 Połockiego Pułku Piechoty zmarłej w 1907 r.
- Inskrypcje na tym pomniku
- Prawosławny krzyż na jednym z pomników nagrobnych
- Zasypana śniegiem płyta nagrobna oficera 28 Połockiego Pułku Piechoty
- Zdjęcie zachowane na jednym z pomników...
- Pomnik nagrobny Generałmajora Piotra Markowa zmarłego w 1857 r. oraz Aleksandra Markowa zmarłego w 1904 r.
- Pomnik Aleksandra Kamieńskiego,kadeta VI klasy Połockiego Korpusu Kadetów zmarłego w 1901r.
- Słupek ogrodzenia jednego z pomników
- Grób rodziny Kańskich z 1912 r.
- Pomnik Franciszka Rejmenta ,brata Wł.St.Reymonta

CMENTARZ EWANGELICKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM :
- Kaplica na Cmentarzu Ewangelickim
- Zapadnięte groby żołnierzy poległych XII.1914-I.1915 pod Piotrkowem
- Ułan Paul Karl Petermann z 5 kompanii 17 Pułku Ułanów
- Nieznany rosyjski żołnierz - lekarz medycyny
- Muszkieter Ali Merz z 10 komp. 95 Pułku Piechoty
- Ochotnik wojenny Hans Havemeister z 7 komp. 95 Pułku Piechoty
- Kolejne żołnierskie groby
- Saper Gustav Hildebrandt z 2 komp. 26 Batalionu Saperów
- Nieznany niemiecki żołnierz
- Ochotnik wojenny Albert Bartels z 11 komp. 231 Rezerwowego Pułku Piechoty
- Grenadier Friedrich Luling z 2 komp. 2 Rezerwowego Pułku Grenadierów
- Kapral pastor Wilhelm Guhl z 3 komp. 22 Rezerwowego Pułku Strzelców
- Dragon Otto Gratz z 4 Pułku Dragonów
- Fizylier Otto Voigt z Pułku Fizylierów Gwardii

CMENTARZ WOJENNY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM :
- Groby żołnierzy poległych w 1914/15 i 1939 r. pod Piotrkowem
- Żołnierz nieznany ,poległ w 1914 r.
- Podporucznik Zygmunt Młotek-Młotczyński ,poległ w 1939 r. w bitwie pod Piotrkowem
- St.strz. Stanisław Klubowicz ,poległ w 1939 r. w bitwie pod Piotrkowem
- Tablica na pomniku pamiątkowym żołnierzy Armii "Prusy"
- Kanonier 29 PAL Stanisław Zalewski ,poległ w 1939 r. w bitwie pod Piotrkowem
- Żołnierz nieznany ,poległ w 1939 r. w bitwie pod Piotrkowem
- Leon Michel - strzelec piotrkowskiego 25 Pułku Piechoty ,zmarł w 1938 r.
- Groby żołnierzy poległych w 1920 r.
- Pomnik pamięci żołnierzy piotrkowskiego 25 Pułku Piechoty
- Tablica pamiątkowa na tym pomniku
- ...

Kliknij by powiększyć zdjęcie(rozdzielczość 640x480)

Created by Monti 2005