Wirtualny zbiór książek
opisujących historię ziem wschodnich
(wchodzących w skład dzisiejszego Województwa Lubelskiego)
Proszę o przesyłanie autora i tytułu,a zamieszczę na stronie
Formularz do wysyłania
Do XIXw:
Henryk Gmiterek-"Z dziejów Lubelszczyzny w okresie od XVI do XVIII wieku "
XIXw - do1939r.:
Krasicki August-"Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916",PAX, Warszawa 1988,Wspomnienia oficera Legionów Polskich, w których przedstawia życie codzienne mieszkańców (ziem polskich i nie tylko)oraz walki zbrojne prowadzone przez Legiony. Obszerne fragmenty książki poświęcone zostały Lubelszczyźnie (od Annopola przez Urzędów, Borzechów do Włodawy).,
Henryk Żelewski-"Dzieje bojowe 8 pp.leg",wyd.KUL, Lublin 1984
Robert Litwiński-"Policja Państwowa w województwie lubelskim w latach 1919-1939 "
Konrad Zieliński,Nina Zielińska-"Jeszywas Chachmej Lublin"
Andrzej Konstankiewicz-"Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914-1939"
Stanisław Borowiec,podpłk szt.gen.-"Nad Bugiem - walki osłonowe 7DP"(wyd.1932r.)
J.Konefał-"Jastków 1915 : historia i pamięć"
Sławoj Felicjan Składowski-"Moja Służba w Brygadzie",Wydawnictwo Bellona Warszawa 1990r,Moja służba w I Brygadzie Sławoja-Składkowskiego to pamiętnik polowy obejmujšcy okres od 13 VIII 1914 roku do 26 XI 1916 roku. Skladkowski wówczas lekarz batalionowy, doœć szczegółowo opisuje wydarzenia frontowe, życie żołnierskie, z którym jako przedstawiciel służby sanitarnej był na co dzień blisko zwišzany. W rozdziałach ksišżki odnajdujemy rozdziały obejmujšce przejœcie przez Wisłę ,walki w Lubelskiem ,Przemarsz nad Bugiem.,
Wincenty Sołek-"Pamiętnik Legionisty",Instytut Wydawniczy Pax,Warszawa 1988r
Józef Piłsudski,Michał Tuchaczewski-"Józef Piłsudski - rok 1920; Michał Tuchaczewski - pochód za Wisłę",Wydawnictwo Łódzkie
II wojna światowa:
Andrzej Rybak - "Stalag 319 w Chełmie. Zarys dziejów", Chełm 1998
L.Głowacki, A.Sikorski-"Kampania Wrześniowa na lubelszczyźnie",wyd.Lubelskie 1966
Ludwik Głowacki-"Działania wojenne na lubelszczyźnie w roku 1939",wyd.Lubelskie 1986
Zygmunt Klukowski-"Dziennik z lat okupacji",Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza Lublin 1959
praca zbiorowa-"Walki wyzwoleńcze na lubelszczyźnie w czerwcu i lipcu 1944 roku",ZBoWiD,Lublin 1968.Wspomnienia i relacje partyzantów i żołnierzy I AWP z okresu akcji "Burza"
Andrzej Rybak-"Dzieje Ziemi Chełmskiej",WBP w Chełmie, Chełm 1998. Najważniejsze wydarzenia i daty z historii chełmszczyzny od X do końca XX wieku
Leszek Zioło-"Spóźniony odwrót",Wyd.MON,Wa-awa 1987,z serii "Tygrys"-historia walk wrześniowych 7 PP z Chełma oraz pułków 8 i 9
Andrzej Rybak-"Stalag 319 w Chełmie.Zarys dziejów"
Anna Kister - "Komenda okręgu Lublin AK w 1944 roku"
Saturina L.Wadecka-"Nad Turią i Bugiem 1944"
Henryk Kacała-"Chełmski lipiec 1944"
Józef Kasperek-"Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej"
Ogólnie,przekrój przez wieki,kalendaria:
Andrzej Rybak - "Dzieje Ziemi Chełmskiej", kalendarium od 981 do 1995r., wyd.Chełm 1998
Wspomnienia,pulicystyka:
Zdzisław Broński "Uskok"-"Pamiętnik"
Kasprzycki-"Kartki z dziennika oficera I Brygady"(1934r.)
Władysław St. Reymont-"Wrażenia i notatki z Ziemi Chełmskiej"
Created by Monti 2005