Rekonstrukcja Historyczna "Wojska Polskie w Legionowie 1919-2009", która odbyła się 9 maja 2009 r, w Legionowie. Rekonstrukcja składała się 4 epizodów tj.:
Epizod 1 - Inscenizacja rozbrajania garnizonu niemieckiego w 1918 r. (zdjęcia 15-19)
Epizod 2 - Przybycie gen. Roi do koszar i nadanie nazwy "Legionowo" (zdjęcia 20-23)
Epizod 3 - atak oddziału AK VII Obwodu "Obroża" na magazyny niemieckie w Legionowie w 1944 r. (zdjęcia 27-44)
Epizod 4 - walka oddziału 1 Dywizji Piechoty z pododdziałem niemieckim o Jabłonnę-Legionowo w 1944 r. (zdjęcia 51-83)
autor: Miły
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
9
90
91
92